پاسپورت | کایت

آخرین مطالب

اعتبار پاسپورت ایران چقدر است؟ جدیدترین رتبه‌بندی پاسپورت کشورهای مختلف
زهرا نیرومند
1400/09/20
160

شاخص پاسپورت هنلی (HPI) یک رتبه‌بندی جهانی است. موسسه هنلی همه ساله پاسپورت کشورهای مختلف دنیا را موردبررسی قرار داده و آن‌ها را بر اساس یک شناسه رده‌بندی می‌کند. معیار رده‌بندی تعداد کشورهایی می‌باشد