تور کویر مرنجاب | تورهای 1روزه کویر مرنجاب دی و بهمن 99 | کایت