از چابهار چی بخریم؟ 8 جنس معرکه برای خرید از بندر چابهار | کایت