عوارض | کایت

آخرین مطالب

عوارض خروج از کشور 1400 و 1401 | پاسخ به تمام پرسش‌ها
زهرا نیرومند
1400/10/20
4131

مقدار عوارض خروج از کشور هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند. این مقدار در سال 1400  برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، سفر دوم 600 هزار تومان و سفر سوم به بعد 800 هزار تومان تعیین شده است. البته در ا