شروع پرواز ترکیه در 4 مهر - آپدیت اطلاعیه‌ها 1 مهر | کایت