معرفی کمپ  کویر مرنجاب اصفهان همراه با اقامتگاه‌های اطراف  | کایت