وضعیت شیوع کرونا در ترکیه چگونه است؟ به‌روزرسانی 12 فروردین | کایت