هزینه زندگی در باکو چقدر است؟ حداقل حقوق کارگر + لیست هزینه‌ها | کایت