بمبئی بهتره یا دهلی؟ مقایسه‌ی شهرهای بمبئی با دهلی | کایت