تور یزد هتل فاضلی از همه شهرها

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1287
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 03 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: یزد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1289
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 03 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: یزد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1290
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 04 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 02 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: یزد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1292
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 04 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: یزد
قابلیت اقساطی: دارد
4

خدمات هتل فاضلی

  • دربان
  • صندوق امانات
  • جایگاه سیگار کشیدن
  • اتاق خانواده
  • رستوران

معرفی هتل فاضلی