تور تبریز هتل پارس ائل گلی

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 162
وسیله نقلیه: ایران ایر
تاریخ شروع اعتبار: 01 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 اردیبهشت
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: تبریز
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 780
وسیله نقلیه: آتا
تاریخ شروع اعتبار: 01 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 اردیبهشت
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: تبریز
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1106
وسیله نقلیه: ماهان
تاریخ شروع اعتبار: 01 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 اردیبهشت
مدت تور: 2شب
مبدا: اصفهان
مقصد: تبریز
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1106
وسیله نقلیه: ماهان
تاریخ شروع اعتبار: 01 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 اردیبهشت
مدت تور: 2شب
مبدا: اصفهان
مقصد: تبریز
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1107
وسیله نقلیه: آسمان
تاریخ شروع اعتبار: 01 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 اردیبهشت
مدت تور: 3 شب
مبدا: شیراز
مقصد: تبریز
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1107
وسیله نقلیه: آسمان
تاریخ شروع اعتبار: 01 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 اردیبهشت
مدت تور: 3 شب
مبدا: شیراز
مقصد: تبریز
قابلیت اقساطی: دارد
6

خدمات هتل پارس ائل گلی

  • صندوق امانات
  • فاکس / فتوکپی
  • پارکینگ رایگان
  • آسانسور
  • رستوران
  • جعبه ایمنی
  • سونا
  • برق کفش

معرفی هتل پارس ائل گلی


سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.