تور کیش هتل لوتوس

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 461
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 576
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 713
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 704
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 705
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 709
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 482
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 889
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: اهواز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 895
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: کرمانشاه
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 896
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 11 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 905
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: کرمان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 906
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: یزد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1123
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1179
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1150
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
15

خدمات هتل لوتوس

 • رستوران
 • جعبه ایمنی

معرفی هتل لوتوس

هتل لوتوس کیش یکی از هتل‌های 3 ستاره و قدیمی جزیره‌ی کیش است که در سال 1380 ساخته و در سال 1390 بازسازی شد. این هتل در نقطه‌ای از جزیره‌ی کیش قرار گرفته که به مراکز تجاری مانند مرکز خرید مرجان و پردیس 1 و 2 و همچنین مراکز تفریحی همچون پارک ساحلی سیمرغ، پارک دلفین‌ها و اسکله‌ی تفریحی بسیار نزدیک است. از این نظر تورهای کیشِ هتل لوتوس طرفداران بسیاری دارد. ضمن اینکه این هتل با معماری برگرفته از تخت جمشید و قیمت‌هایی که با توجه به کیفیت آن بسیار مناسب هستند،‌ توانسته در میان تورهای کیش محبوبیت بالایی کسب نماید. محوطه‌ی اطراف هتل لوتوس با ۱۲۰۰ متر مربع مساحت و درخت‌های نخل بلند یکی از نقاط قوت این هتل محسوب می‌شود. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت تور کیش هتل لوتوس،‌ به لیست تورهای کیش هتل لوتوس در بالای صفحه مراجعه کنید، فقط در نظر داشته باشید که ممکن است قیمت‌ها که به مواردی همچون زمان برگزاری تور،‌ تامین کننده‌ی تور،‌ خدمات تور و... بستگی دارند،‌ با تغییر موارد گفته شده کمی تغییر کنند. شما می‌توانید از هر نقطه از ایران اقدام به خرید تور کیش هتل لوتوس کنید و به روش‌های حضوری،‌ تلفنی و آنلاین این تور را خریداری نمایید. امکان شخصی سازی تور کیش هتل لوتوس و همینطور امکان خرید اقساطی آن در کایت فراهم شده است. هتل لوتوس کیش در ۳ طبقه، با ۷۲ واحد اقامتی،‌ رستوران،‌ کافی شاپ، ‌ترانسفر فرودگاهی و بسیاری فاکتورهای دیگر، آماده است تا اقامتی دلنشین و به یاد ماندنی را برای شما رقم بزند.

آدرس: جزیره‌ی کیش،‌ میدان امیر کبیر،‌ روبروی پاساژ‌مروارید،‌ هتل لوتوس کیش

معرفی اتاق‌های هتل لوتوس کیش

هتل لوتوس کیش دارای 72 اتاق است که در طبقات همکف تا دوم قرار دارند، این اتاق‌ها خصوصیاتی دارند که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

 • اتاق‌های 2 تخته‌ی لوتوس: اتاق‌های 2 تخته‌ی هتل لوتوس دارای یک تخت 2 نفره یا 2 تخت تک نفره هستند و همراه با وعده‌های صبحانه و ناهار می‌باشند.

 • اتاق‌های 3 تخته‌ی لوتوس: اتاق‌های ۳ تخته‌ی هتل لوتوس یا ۱تخت ۲ نفره و یک تخت تک نفره یا ۳ تخت تک نفره دارند. این اتاق‌ها وعده‌های صبحانه و ناهار داشته و سرویس اضافه ندارند.

 • اتاق‌های 4 تخته‌ی لوتوس: هتل لوتوس اتاق‌های 4 تخته‌ای دارد که برخی دارای یک تخت 2 نفره و 2 تخت تک نفره و برخی دیگر دارای 4 تخت تک نفره هستند. صبحانه و ناهار روی این اتاق‌ها بوده و سرویس اضافه ندارند.

 • اتاق‌های 5 تخته‌ی لوتوس: اتاق‌های 5 تخته‌ی هتل لوتوس از سایر اتاق‌ها بزرگ‌تر بوده و دارای وعده‌های صبحانه و ناهار می‌باشند. این اتاق‌ها یک تخت 2 نفره و 3 تخت تک نفره داشته و قابلیت افزودن سرویس اضافه را ندارند.

سوالات متداول

 1. قیمت تور کیش هتل لوتوس چقدره؟ قیمت‌هایی که از اتاق‌های هتل لوتوس روی سایت کایت قرار می‌گیرند، به عواملی از جمله زمان برگزاری تور، تامین کننده‌ی تور، خدمات ارائه شده در تور، نوع اتاق‌ها و... بستگی دارد، به همین دلیل با تغییر هر یک از این عوامل ممکن است قیمت‌ها نیز تغییر کنند. البته سعی ما این است که قیمت‌ها را در فواصل زمانی کوتاه به روز کنیم، با این حال شما می‌توانید برای کسب اطلاع از قیمت دقیق هر اتاق با ما تماس بگیرید.
 2. خدمات تورهای کیش در هتل لوتوس چیاس؟ در هر یک از تورهای کیش هتل لوتوس، خدمات مختلفی ارائه می‌شود، چرا که آژانس‌های مسافرتی متعددی این تورها را برگزار می‌کنند. بعضی از آٰژانس‌ها تنها خدمات رایگان هتل‌ها را ارائه می‌دهند و بعضی دیگر خدماتی بیشتر از آنچه به وسیله‌ی هتل‌ها ارائه می‌گردد. شما می‌توانید به بخش خدمات تورهای مختلف در همین صفحه رجوع کرده و پس از مشاهده‌ی هتل، اتاق موردنظرتان و خدمات ارائه شده در آن‌ها، موارد منتخبتان را با ما درمیان گذاشته و تور خود را رزرو کنید.
 3. چجوری می‌تونم تور رو رزرو کنم؟ شما می‌توانید از ۳ طریق اقدام به رزرو تورهای مختلف کایت نمایید:‌ روش اول مراجعه‌ی حضوری به کایت و رزرو تور مورد نظر است. روش دوم این است که با کارشناسان کایت تماس تلفنی برقرار کرده و از این طریق تور مورد نظر خود را رزرو کنید. روش سوم هم رزرو آنلاین تورها است که امکان آن برای برخی از تورهای کایت فراهم شده است.
 4. تور کیش هتل لوتوس، با چه پروازی انجام می‌شه؟ هنگامی که مسافر،‌ زمان مورد نظر خود را برای برگزاری تور به ما اطلاع می‌دهد،‌ ما پروازهای موجود در آن تاریخ را بررسی کرده و هر پروازی را که در آن زمان انجام شود به عنوان پرواز تور کیش در نظر می‌گیریم.
 5. شما قیمت تور رو تضمین می‌کنید؟ قیمت تورهای مختلف با توجه به نوع خدمات، تامین کننده، زمان تور وعوامل دیگر دائما در حال تغییر است، بنابراین امکان تضمین قیمت تورها به وسیله‌ی کایت وجود ندارد، زیرا آژانس‌های مسافرتی متعدد با خدمات گوناگون تورهای مختلفی را روی کایت به عنوان یک پلتفرم چند تامین کنندگی باز می‌کنند. اما ما می‌توانیم این ضمانت را بدهیم که همیشه پایین‌ترین قیمت‌ها و بالاترین کیفیت را به شما ارائه می‌دهیم، به طوری که اگر فردی توری را با کیفیت ارائه شده توسط ما و با قیمتی پایین‌تر در آژانسی دیگر مشاهده کرد، می‌تواند با ما تماس گرفته و از ما درخواست آن تور را با قیمت مورد نظرش داشته باشد.
 6. خرید تور از کایت چه مزیتی داره؟ در صورتی که تور مورد نظر خود را از کایت خریداری کنید می‌توانید از مزیت‌هایی مانند پشتیبانی 24 ساعته، پایین‌ترین قیمت تور در بازار، خرید اقساطی تورها، خرید تور از تامین کنندگان معتبر و... برخوردار شوید.
 7. من تور با تعداد شب یا خدمات متفاوت می‌خوام ولی تو لیست شما نیست، می‌تونم از شما بگیرم؟ شما می‌توانید در صورت خرید تور از کایت، تور مورد نظر خود را به صورت شخصی سازی شده خریداری نمایید، به این معنی که خودتان می‌توانید ویژگی‌های مختلف تور مانند تعداد شب و روز اقامت، نوع اتاق، خدمات هتل و... را انتخاب نمایید. این ویژگی‌ها با توجه به درخواست و سلیقه‌ی شما در قالب یک تور برایتان در نظر گرفته می‌شود.
 8. تور کیش برای هتل لوتوس رو اقساطی هم می‌شه خرید؟ همه‌ی مسافرانی که قصد خرید تور از کایت دارند، ‌می‌توانند تورها را به صورت اقساطی خریداری نمایند،‌ این مورد شامل حال همه‌ی تورهای داخلی و خارجی کایت می‌شود.
 9. تور برای چه تاریخی هست؟ زمانِ در نظر گرفته شده برای تور، بر اساس زمانی که مسافر قصد سفر دارد، تعیین می‌شود. در صورتی که محدودیت خاصی مثل محدودیت‌های کرونایی وجود نداشته باشد، هر زمانی که مسافر تصمیم به سفر بگیرد تور در همان زمان برای او ارائه می‌گردد. البته نکته‌ی مهم این است که قیمت هر تور در هر بازه‌ی زمانی مخصوص همان زمان می‌باشد و ممکن است با تغییر زمان، قیمت‌ها نیز کمی تغییر کنند.
 10. کدام اتاق هتل لوتوس رو برای تور باید رزرو کنیم؟ با توجه به اینکه هر اتاق در هر هتل ویژگی‌ها و مشخصات مخصوص به خود را دارد،‌ انتخاب نوع اتاق و خدماتش دقیقا به سلیقه‌ی مسافر،‌ بودجه‌ی او و توقعاتش از اتاق بستگی دارد.
 11. تور کیش با صبحانه، ناهار و شام در هتل لوتوس دارید؟ در صفحه‌ی معرفی اتاق‌ها در سایت، نوع اتاق و خدماتی که در آن ارائه می‌شود وجود دارد. شما می‌توانید با مراجعه به این صفحه و مشاهده‌ی خدمات هر اتاق از وعده‌های غذایی هر اتاق مطلع شوید. برخی اتاق‌ها تنها با صبحانه ارائه می‌شوند و برخی دیگر به همراه ناهار و شام. این مورد بستگی به این دارد که مسافر چه اتاقی و با چه خدماتی انتخاب نماید.


آدرس هتل لوتوس