هواپیمایی | کایت

آخرین مطالب

هواپیمایی سپهران | تاریخچه + قوانین + ناوگان
علیرضا مشرقی
1400/09/30
100

در زمینه تاریخچه شرکت هواپیمایی سپهران باید بدانید که این شرکت در سال 1390، ابتدا یک شرکت سهای خاص بود. پس از آن در سال 1395 موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت پروازی شد. از سال 1395، شرکت سپهران در زمین