مدت اقامت
2 شب
نوع سفر
ایران ایر

اقامتگاه سنتی آریو

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
12,700,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آپارتمان حکیم

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
12,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل پارتیکان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
13,900,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل جلفا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
14,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل ملک

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
14,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل خواجو

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل زهره

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,300,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل سفیر

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
11,040,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آسمان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
18,500,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل عباسی

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
20,700,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل پارسیان کوثر

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
20,750,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

اطلاعات تکمیلی


برنامه سفر

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید