خدمات

  • آسانسور
  • اتاق خانواده
  • رستوران
  • زبان عربی

توضیحات


آدرس هتل شمس الشموس

ارسال پیام

نظرات

بستن

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات ثبت نام کننده
ثبت نام مسافران