ویزای ایران تا اطلاع ثانوی برای تمامی کشورها لغو شد! | کایت