راهنمای سفر به کوبا برای ایرانی‌ها، شرایط و هزینه‌ها | کایت