کلاس‌های پروازی هواپیمایی ماهان: بیزینس کلاس و کلاس اقتصادی | کایت