14:00

زمان حرکت

24:00

زمان بازگشت

مسافت

تهران

محل حرکت

3 از 10

درجه سختی

9 وعده

وعده های غذایی

4 روزه

مدت تور

اتوبوس(25 نفره) VIP

وسیله نقلیه

اطلاعات تکمیلی


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید