مدت اقامت
5 شب
نوع سفر
قشم ایر

hotel Reydel

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
49,200,000   ریال
قیمت یک تخته
56,500,000   ریال
کودک(6-12)
49,200,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Grand Liza

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
51,600,000   ریال
قیمت یک تخته
61,400,000   ریال
کودک(6-12)
51,600,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

City Center

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
58,200,000   ریال
قیمت یک تخته
73,000,000   ریال
کودک(6-12)
52,200,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL SHERATON CITY CENTER

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
58,200,000   ریال
قیمت یک تخته
73,000,000   ریال
کودک(6-12)
52,200,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL TAXIM EXPRESS

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
59,000,000   ریال
قیمت یک تخته
76,100,000   ریال
کودک(6-12)
52,900,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL TANGO TAKSIM

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
60,200,000   ریال
قیمت یک تخته
78,600,000   ریال
کودک(6-12)
52,900,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

The Peak

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
65,100,000   ریال
قیمت یک تخته
89,600,000   ریال
کودک(6-12)
55,300,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Cartoon

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
68,800,000   ریال
قیمت یک تخته
95,700,000   ریال
کودک(6-12)
51,600,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL BLACK BIRD

اتاق: standard خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
71,200,000   ریال
قیمت یک تخته
93,300,000   ریال
کودک(6-12)
55,300,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Naz City

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
74,500,000   ریال
قیمت یک تخته
105,700,000   ریال
کودک(6-12)
59,700,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOLIDAY INN SISLI

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
76,000,000   ریال
قیمت یک تخته
110,200,000   ریال
کودک(6-12)
62,600,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Grand Oztanik

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
77,500,000   ریال
قیمت یک تخته
114,100,000   ریال
کودک(6-12)
59,700,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL GRAND CAVAHIR

اتاق: standard خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
78,600,000   ریال
قیمت یک تخته
93,100,000   ریال
کودک(6-12)
6,270,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL CELALA AGA

اتاق: standard خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
81,000,000   ریال
قیمت یک تخته
117,800,000   ریال
کودک(6-12)
61,400,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL GOLDEN AGE

اتاق: standard خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
84,900,000   ریال
قیمت یک تخته
126,500,000   ریال
کودک(6-12)
64,100,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Elite World

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
89,400,000   ریال
قیمت یک تخته
135,400,000   ریال
کودک(6-12)
67,100,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Hilton Bomonti

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
89,400,000   ریال
قیمت یک تخته
135,400,000   ریال
کودک(6-12)
64,100,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Point Barbaros

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
89,400,000   ریال
قیمت یک تخته
136,900,000   ریال
کودک(6-12)
67,100,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

TITANIC CITY

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
89,400,000   ریال
قیمت یک تخته
136,900,000   ریال
کودک(6-12)
67,100,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

ERESINE TAKSIM

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
92,300,000   ریال
قیمت یک تخته
141,300,000   ریال
کودک(6-12)
68,600,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

Hilton Bosphorus Istanbul

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
107,200,000   ریال
قیمت یک تخته
171,000,000   ریال
کودک(6-12)
59,700,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

The Marmara Taksim

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
110,200,000   ریال
قیمت یک تخته
177,000,000   ریال
کودک(6-12)
41,800,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL DIVAN

اتاق: standard خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
119,100,000   ریال
قیمت یک تخته
180,000,000   ریال
کودک(6-12)
80,500,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

HOTEL GRAND HYATT

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
122,000,000   ریال
قیمت یک تخته
200,700,000   ریال
کودک(6-12)
65,600,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

SWISSOTEL

اتاق: ادونتیج گاردن خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
178,500,000   ریال
قیمت یک تخته
312,100,000   ریال
کودک(6-12)
96,800,000   ریال
کودک(2-6)
40,000,000   ریال

اطلاعات تکمیلی


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید