5 صبح

زمان حرکت

12 شب

زمان بازگشت

331 کیلومتر

مسافت

میدان آرژانتین

محل حرکت

سبک

درجه سختی

صبحانه

وعده های غذایی

1 روز

مدت تور

اتوبوس توریستی

وسیله نقلیه

اطلاعات تکمیلی

وسیله نقلیه توریستی

1 وعده صبحانه

سرو میان وعده و آب معدنی

راهنمای مجرب

بیمه مسافرت

برنامه سفر

1 روز اول

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید