۲۳:۰۰

زمان حرکت

۲۳:۰۰

زمان بازگشت

مسافت

آزادی

محل حرکت

۳ از ۱۰

درجه سختی

۳ وعده

وعده های غذایی

3.5 روزه

مدت تور

اتوبوس(25 نفره) VIP

وسیله نقلیه

اطلاعات تکمیلی


لوازم ضروری

  • کارت ملی

لوازم پیشنهادی

  • دوربین
  • وسایل بهداشت فردی

برنامه سفر

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید