زمان حرکت

زمان بازگشت

مسافت

محل حرکت

درجه سختی

وعده های غذایی

2 شب

مدت تور

اتوبوس توریستی

وسیله نقلیه

اطلاعات تکمیلی


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید