مدت اقامت
3 شب
نوع سفر
زاگرس

هتل پانیذ

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل خاتم

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,300,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل تعطیلات

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,700,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل سان رایز

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,900,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرامش

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
18,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل هلیا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
18,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل پارس نیک

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
18,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرامیس

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
19,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آبادگران

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
19,900,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل بین المللی کیش

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
21,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل میراژ

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
23,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرامیس پالاس

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
25,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

اطلاعات تکمیلی


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید