مدت اقامت
2 شب
نوع سفر
کیش ایر

معین درباری

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

دایان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
18,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آپارتمان کنعان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
19,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آپارتمان کنعان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
19,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

آفتاب شرق

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
19,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

ایران زمین

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
19,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل کیان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
21,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل سی نور

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
25,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل کیانا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
25,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل مشهد

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
25,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل بشری

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
26,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

اطلاعات تکمیلی


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید