مدت اقامت
2 شب
نوع سفر
آتا

هتل سما 1

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل بهشت

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرام

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,900,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرمان درگهان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرکا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل مارینا 2

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آتامان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
18,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل ساحل طلایی

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
18,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرتا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
20,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

اطلاعات تکمیلی


برنامه سفر

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید