مدت اقامت
3 شب
نوع سفر
قطار 4 ستاره غزال

هتل سما 1

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
7,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل مارینا 1

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
7,900,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرام

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
8,100,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرکا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
8,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل سان سیتی

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
9,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل ساحل طلایی

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
10,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل بوتیک ایرمان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
11,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرتا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
12,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آتامان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
15,600,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

اطلاعات تکمیلی


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید