مدت اقامت
2 شب
نوع سفر
معراج

هتل ساحل طلایی

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
11,400,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل نخل زرین

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
15,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل سما 1

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
15,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل سان سیتی

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرکا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,300,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرکا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,300,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل رویال

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,500,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل مارینا 2

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
16,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل ساحل طلایی

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
17,900,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

ارم

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
19,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آتامان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
19,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل بوتیک ایرمان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
19,500,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل آرتا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
20,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
-   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

اطلاعات تکمیلی


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید