22:00

زمان حرکت

24:00

زمان بازگشت

مسافت

آزادی یا آرژانتین

محل حرکت

3 از 10

درجه سختی

2 وعده

وعده های غذایی

2.5 روزه

مدت تور

اتوبوس(25 نفره) VIP

وسیله نقلیه

اطلاعات تکمیلی


لوازم ضروری

  • کارت شناسایی

لوازم پیشنهادی

  • دوربین
  • وسایل بهداشت فردی

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید