مدت اقامت
7 شب
نوع سفر
ماهان

Perla

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
184,900,000   ریال
قیمت یک تخته
212,900,000   ریال
کودک(6-12)
143,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

HOTE BONITA

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
187,900,000   ریال
قیمت یک تخته
219,900,000   ریال
کودک(6-12)
14,390,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

SHIPKA

اتاق: Park view خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
198,900,000   ریال
قیمت یک تخته
242,900,000   ریال
کودک(6-12)
149,500,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

HOTE BONITA

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه و ناهار یا شام
قیمت دو تخته
205,900,000   ریال
قیمت یک تخته
239,900,000   ریال
کودک(6-12)
154,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

palma

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه و ناهار یا شام
قیمت دو تخته
208,900,000   ریال
قیمت یک تخته
262,900,000   ریال
کودک(6-12)
149,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Lilia

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
221,900,000   ریال
قیمت یک تخته
294,900,000   ریال
کودک(6-12)
161,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

SHIPKA

اتاق: Park view خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
229,500,000   ریال
قیمت یک تخته
273,900,000   ریال
کودک(6-12)
167,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Royal

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
243,900,000   ریال
قیمت یک تخته
308,500,000   ریال
کودک(6-12)
173,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Admiral

اتاق: Park view خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
247,900,000   ریال
قیمت یک تخته
319,900,000   ریال
کودک(6-12)
175,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

ARENA

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
253,900,000   ریال
قیمت یک تخته
258,900,000   ریال
کودک(6-12)
176,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Atlas

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
253,900,000   ریال
قیمت یک تخته
338,900,000   ریال
کودک(6-12)
176,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Admiral

اتاق: Sea view خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
256,900,000   ریال
قیمت یک تخته
333,900,000   ریال
کودک(6-12)
179,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Lilia

اتاق: Park view خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
258,900,000   ریال
قیمت یک تخته
331,900,000   ریال
کودک(6-12)
179,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Admiral

اتاق: Park view خدمات: صبحانه و ناهار یا شام
قیمت دو تخته
279,900,000   ریال
قیمت یک تخته
345,900,000   ریال
کودک(6-12)
189,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Admiral

اتاق: Sea view خدمات: صبحانه و ناهار یا شام
قیمت دو تخته
284,900,000   ریال
قیمت یک تخته
359,900,000   ریال
کودک(6-12)
192,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Astera

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
288,900,000   ریال
قیمت یک تخته
407,900,000   ریال
کودک(6-12)
195,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Kaliakra

اتاق: Park view خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
293,900,000   ریال
قیمت یک تخته
381,900,000   ریال
کودک(6-12)
198,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Azalia

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
296,900,000   ریال
قیمت یک تخته
413,900,000   ریال
کودک(6-12)
198,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Astera

اتاق: Lux room خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
308,900,000   ریال
قیمت یک تخته
426,900,000   ریال
کودک(6-12)
204,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Melia Grand Hermitage

اتاق: Park view خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
311,900,000   ریال
قیمت یک تخته
413,900,000   ریال
کودک(6-12)
206,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

ASTOR GARDEN

اتاق: Park view خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
320,900,000   ریال
قیمت یک تخته
413,900,000   ریال
کودک(6-12)
211,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Melia Grand Hermitage

اتاق: Sea view خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
323,900,000   ریال
قیمت یک تخته
424,900,000   ریال
کودک(6-12)
211,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Melia Grand Hermitage

اتاق: Level room خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
391,900,000   ریال
قیمت یک تخته
493,900,000   ریال
کودک(6-12)
265,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

Melia Grand Hermitage

اتاق: Level junior suite خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
447,900,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
274,900,000   ریال
کودک(2-6)
99,900,000   ریال

اطلاعات تکمیلی

خدمات:
بلیط رفت و برگشت با ایرباس 340 ماها
نترانسفر فرودگاهی
سیم کارت به ازای هر اتاق
گشت خرید به همراه نهار
بیمه جامع کرونا
راهنمای فارسی زبان

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید