مدت اقامت
2 شب
نوع سفر
قطار

هتل آپارتمان کنعان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه و ناهار یا شام
قیمت دو تخته
320,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
3,200,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

معین درباری

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
1,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
1,200,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

دایان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه و ناهار یا شام
قیمت دو تخته
2,800,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
2,800,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل کیانا

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
4,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
4,200,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل کیان

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
6,000,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
6,000,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل بشری

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
6,500,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
6,500,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

آفتاب شرق

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
7,200,000   ریال
قیمت یک تخته
-   ریال
کودک(6-12)
7,200,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

هتل سی نور

اتاق: استاندارد خدمات: صبحانه
قیمت دو تخته
7,400,000   ریال
قیمت یک تخته
4,700,000   ریال
کودک(6-12)
7,400,000   ریال
کودک(2-6)
-   ریال

اطلاعات تکمیلی


برنامه سفر

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید