مدت اقامت
6 شب
نوع سفر
Tailwind Airline

ARTEMIS PRINCESS

اتاق: standard خدمات: صبحانه و شام
قیمت دو تخته
112,900,000   ریال
قیمت یک تخته
132,900,000   ریال
کودک(6-12)
98,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

GREEN LIFE

اتاق: standard خدمات: صبحانه ،ناهار، شام
قیمت دو تخته
114,900,000   ریال
قیمت یک تخته
145,900,000   ریال
کودک(6-12)
99,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

LYCUS BEACH

اتاق: Standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
121,900,000   ریال
قیمت یک تخته
145,900,000   ریال
کودک(6-12)
103,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

FIRST CLASS HOTEL

اتاق: Standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
123,900,000   ریال
قیمت یک تخته
146,900,000   ریال
کودک(6-12)
104,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

AYDIN BAY

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
123,900,000   ریال
قیمت یک تخته
155,900,000   ریال
کودک(6-12)
104,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

KAILA BEACH

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
123,900,000   ریال
قیمت یک تخته
155,900,000   ریال
کودک(6-12)
104,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

NOXINN DELUXE

اتاق: Standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
129,000,000   ریال
قیمت یک تخته
163,900,000   ریال
کودک(6-12)
106,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

EFTALIA OCEAN

اتاق: Standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
129,900,000   ریال
قیمت یک تخته
164,900,000   ریال
کودک(6-12)
109,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

SEALIFE BUCKET HOTEL

اتاق: Standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
132,900,000   ریال
قیمت یک تخته
161,900,000   ریال
کودک(6-12)
108,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

TITAN SELECY

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام تا 12 شب
قیمت دو تخته
132,900,000   ریال
قیمت یک تخته
171,900,000   ریال
کودک(6-12)
108,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

EFTALIA MARIN

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
134,900,000   ریال
قیمت یک تخته
164,900,000   ریال
کودک(6-12)
109,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

SENZA THE INN

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
134,900,000   ریال
قیمت یک تخته
175,900,000   ریال
کودک(6-12)
109,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

VIKINGEN INFINITY

اتاق: Standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
134,900,000   ریال
قیمت یک تخته
175,900,000   ریال
کودک(6-12)
109,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

LONG BEACH RESORT

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
171,900,000   ریال
قیمت یک تخته
242,900,000   ریال
کودک(6-12)
128,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

HAYDARPASA

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
190,900,000   ریال
قیمت یک تخته
275,900,000   ریال
کودک(6-12)
137,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

RUBI PLATINIUM

اتاق: standard خدمات: صبحانه - ناهار - شام 24 ساعته
قیمت دو تخته
221,900,000   ریال
قیمت یک تخته
305,900,000   ریال
کودک(6-12)
153,900,000   ریال
کودک(2-6)
69,900,000   ریال

اطلاعات تکمیلی

جهت مسافرت به کشور ترکیه داشتن HES CODE الزامی میباشد.

انجام تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان میباشد.

جهت درخواست بیمه جامع کرونا مبلغ 160.000 هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد.


نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید

اطلاعات زیر را پر کنید